Musyawarah Wilayah “SYARIKAT ISLAM” Provinsi Sulawesi Selatan

Musyawarah Wilayah “SYARIKAT ISLAM” Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa, 25 April 2017, Center UIN Makassar, telah berhasil memilih Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi, SU.sebagai Ketua. Apresiasi yang tinggi kepada Pimpinan sebelumnya yaitu Bapak Dr. H. M. Isa Syamsu, Mc., M. Pd., yang tiada henti memberi pencerahan tentang hakekat daripada SI. Beliau dengan intens menyampaikan harapan tentang pencapaian tujuan dari Syarikat Islam, yaitu terwujudnya Islam sebagai Rahmatan lil ‘Aalamiin yang memberikan keadilan, kedamaian, kesejahteraan, keamanan dan perlindungan bagi segala golongan penduduk yang beragam suku, ras dan agama dan merupakan bagian dari kesatuan umat Islam sedunia. Insya Allah Beliau sebagai Tokoh akan terus mengayomi kita semua kader “Syarikat Islam” Sulawesi Selatan.

Jpeg

sumber: facebook @andimappanganrorifai