FOTO: DPW / DPC Syarikat Islam Kota Yogyakarta Ikut Berpartisipasi Dalam Kongres Majelis Tahkim Syarikat Islam Yang Ke 40

DPW / DPC Syarikat Islam Kota Yogyakarta Ikut Berpartisipasi Dalam Kongres Majelis Tahkim Syarikat Islam Yang Ke 40 Yang Di Selengarakan Di Bandung Di Hotel Grand Aquila Pada Hari Selasa Tgl 24 November 2015. Syarkita Islam Adalah Organisasi Islam Berakidahkan Ahlul Sunnah Wal Jamaah Yang Berdasarkan Al Asyari Wal Maturidy Dengan Adanya Event 5 Tahunan Di Dalam Syarikat Islam Bisa Menjadikan Bahan Refleksi Dan Evaluasi Dalam Kita Memantabkan Akidah Ahlulsunnah Wal Jamaah Atau Aswaja Sesuai Dengan Kiprah Syarikat Islam Sebagai Ormas Islam Tertua Se Indonesia Yang Di Dirikan Oleh Asy Syahid Hos. Cokroaminoto Rohimullah……Allahuakbar.!!!!!!!!! Shollu Allan Nabi.!!!!!

sumber: facebook.com/profile.php?id=100010434616105